Hőmérséklet
Álláshirdetések

Liget Óvoda – dajka

A Liget Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2018.03.01. – 2018.04.20. között

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

4032 Debrecen, Babits M. u. 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az óvodapedagógus segítőtársaként tevékenyen részt vesz a gyermekek gondozásában és neve-lésében. Segítséget nyújt az óvodai és óvodán kívüli programok lebonyolításában. Felelős az óvoda helyiségeinek tisztán tartásáért. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelkezései az irányadók. 

Kinevezési feltételek:  

  • középiskola/gimnázium
  • középfokú képesítés, Óvodai dajka
  • óvodai dajka - Legalább 1 év szakmai tapasztalat
  • büntetlen előélet, továbbá a Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdései-ben foglalt feltételeknek való megfelelés
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • egészségügyi alkalmasság

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Érettségit, szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata, 

fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését) 

kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018. 03.01. napjától tölthető be.

Jelentkezés módja: 

e-mailben: bartok@ovoda.debrecen.hu címen

Jelentkezési határidő: 

2018.02.22.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. február 9
Lejárat dátuma
2018. február 22

Ossza meg