Hőmérséklet
Álláshirdetések

Liget Óvoda – óvodapedagógus

A Liget Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2018.03.23. – 2018.05.23. között

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Liget Óvoda Tessedik utcai telephely 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 218.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A köznevelési törvényben meghatározottak szerint az intézmény óvodai nevelési feladatainak ellátásában való közreműködés. Az óvodás korú gyermekek testi-lelkiszellemi gondozása, neve-lése, fejlesztése, oktatása.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelkezései az irányadók. 

Kinevezési feltételek:  

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • egészségügyi alkalmasság
  • büntetlen előélet

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • óvodapedagógusi diploma fénymásolata, 
  • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését) 
  • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018. 03.23. napjától tölthető be.

Jelentkezés módja: 

e-mailben: bartok@ovoda.debrecen.hu címen

Jelentkezési határidő: 

2018.03.19.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

- Debrecen Megyei Jogú Város honlapja

- Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. március 2
Lejárat dátuma
2018. március 19

Ossza meg