Hőmérséklet
Álláshirdetések

Liget Óvoda – pedagógiai asszisztens

A Liget Óvoda-Debrecen a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Liget Óvoda Tessedik utcai telephely pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 218. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai gyermekcsoportok életével kapcsolatos tevékenységekben. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, 
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra 
 • cselekvőképesség 
 • Magyar állampolgárság 
 • egészségügyi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógiai asszisztensi – 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
 • pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés 
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
 • fényképes szakmai önéletrajz 
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. március 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Liget Óvoda-Debrecen címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-225/2018., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. 
 • Elektronikus úton Kuk Eleonóra részére a bartok@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. március 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja (www.debrecen.hu) – 2018. március 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája – 2018. március 11.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja – 2018. március 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2018. március 11. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. március 12
Lejárat dátuma
2018. március 26

Ossza meg