Hőmérséklet
Álláshirdetések

Mezőőr - Debreceni Közterület Felügyelet

A Debreceni Közterület Felügyelet 4026 Debrecen, Bem tér 14. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

A munkakör betölthető:
2020. április 1. hatállyal, határozatlan időre szóló kinevezéssel 4 hónap próbaidővel.

A mezőőr munkakört betöltő közalkalmazott feladata:
Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésének, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmének ellátása.

A munkavégzés helye:
Debrecen közigazgatási területéhez tartozó termőföldek

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános iskolai végzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • B kategóriás jogosítvány


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú iskolai végzettség,
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,
 • a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX tv. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte,
 • A kategóriás jogosítvány


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.


Alkalmazási feltételek:

 • orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.


A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével, és azonosító számmal: G/3/185/2020.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 8.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. március 13.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úr nyújt, a (30) 488-2111-es telefonszámon

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. február 21.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2020. február 21.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. február 21
Lejárat dátuma
2020. március 8
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg