Hőmérséklet
Álláshirdetések

Múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő - Déri Múzeum

Déri Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő (múzeumi adattáros) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, előreláthatólag 2022.07.18-ig tartósan távollévő helyére

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A muzeológusokkal együttműködve folyamatosan végzi a nyilvántartási munkák körébe tartozó technikai feladatokat (adatrögzítés, leltározás, digitalizálás, képi információk beazonosítása, leírókartonok rendezése). A Tár raktárainak folyamatos ellenőrzése, rögzítése. A műtárgyak gyűjteményen belüli mozgatás esetén a megfelelő csomagolás elvégzése. A gyűjtemény külső kutatóinak kiszolgálása. Közreműködik a gyűjteményt érintő kiállítások rendezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség, szakirányú szakképesítés
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Múzeumi gyűjteményi –és raktárkezelői szakképesítés
 • Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga, vagy aktív nyelvtudás
 • Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • A Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.


A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 18.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 6. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája, Új városháza, 4026 Debrecen, Kálvint tér 11.– 2019. november 22.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu -2019. november 22.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. november 22
Lejárat dátuma
2019. december 10
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg