Hőmérséklet
Álláshirdetések

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő - Déri Múzeum

Déri Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő (múzeumi adattáros) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Alapvető feladatát az Antal- Lusztig gyűjteményhez kapcsolódóan végzi. Részt vesz a gyűjteményt bemutató kiállítások és szakkatalógusok létrehozásában. Kapcsolattartás, árajánlatkérés, szerződéskötés a szakkatalógus megvalósításában résztvevőkkel. A kurátor irányításával és a gyűjtemény munkatársaival részt vesz a kiállításra kerülő művek mozgatásában, fényképezésében, felmérésében, csomagolásában, szállításában; nyomdai előkészületi munkálatokban. A muzeológusokkal, kurátorral együttműködve folyamatosan végzi a nyilvántartási munkák körébe tartozó technikai feladatokat (adatrögzítés, leltározás, digitalizálás, képi információk beazonosítása, leírókartonok rendezése).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség, szakirányú szakképesítés
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Múzeumi gyűjteményi –és raktárkezelői szakképesítés
 • Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga, vagy aktív nyelvtudás
 • Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • A Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.


A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 25.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. március 6. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája Új városháza, 4026 Debrecen, Kálvint tér 11. – 2020. január 27.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu -2020. január 27.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. január 27
Lejárat dátuma
2020. február 15

Ossza meg