Hőmérséklet
Álláshirdetések

múzeumi kulturális menedzser - Déri Múzeum

Déri Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumi kulturális menedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pályázati figyelést végez és pályázatokat ír a múzeumfelelős munkatársaival együttműködve. Koordinálja és irányítja az intézmény közbeszerzési és pályázati tevékenységét. Szervezi és előkészíti a szervezeti egységek közötti tárgyalásokat. Adatvédelmi feladatok ellátása. Adatszolgáltatások elvégzése. A múzeumban megrendezésre kerülő programok lebonyolításában segédkezés (reklám-, marketing, múzeumpedagógia). Részt vesz a múzeum hazai és nemzetközi kapcsolatainak előkészítésében, szervezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gazdasági, bölcsész felsőfokú végzettség és az adott szaknak megfelelő szakképzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Számítógép kezelői ismeretek
 • Magas szintű kommunikációs és kapcsolattartó képesség
 • Feladatorientált, jó problémamegoldó készség
 • Kreatív, innovatív gondolkodásmód
 • Együttműködési képesség, rugalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség
 • Pályázati támogatásból finanszírozott projektek megvalósításában szerzett tapasztalat
 • Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga, vagy aktív nyelvtudás


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • A Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.


A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 26.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 2.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája Új városháza (4026 Debrecen, Kálvint tér 11.) – 2019. március 12.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu -2019. március 12.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. március 12
Lejárat dátuma
2019. március 26
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg