Hőmérséklet
Álláshirdetések

Múzeumpedagógus - Déri Múzeum

Déri Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdése alapján állást hirdet múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, helyettesítésre-tartósan távollévő fizetés nélküli szabadságának idejére, előreláthatólag 2020. október 31-ig

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Múzeumpedagógiai foglakkozások megtervezése, megtartása. Kapcsolattartás a régió óvodáival, iskoláival. Közreműködés a Múzeumban megrendezésre kerülő kiállításokhoz-, rendezvényekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai programok kidolgozásában, családi napok megszervezésében. Pályázatírás múzeumpedagógiai témakörben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                      
Az állás betöltésének feltétele:

 • Főiskolai vagy egyetemi pedagógus végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Múzeumpedagógiai végzettség
 • Történelem szakos végzettség
 • Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga, vagy aktív nyelvtudás
 • Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű önálló és csapatban való munkavégzés, kreativitás, jó szervező és kommunikációs képesség.

A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • A Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.


A jelentkezés módja:
Elektronikus úton Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A jelentkezés benyújtásának határideje:
2020. február 10.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elbírálás határideje:
2020. február 17.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája Új városháza, 4026 Debrecen, Kálvint tér 11. – 2020. január 27.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu -2020. január 27.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2020. január 27
Lejárat dátuma
2020. február 10
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg