Hőmérséklet
Álláshirdetések

óvodai és iskolai szociális segítő - DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében munkakörre meghatározott végzettség,
  • Hasonló intézményben, munkakörben eltöltött idő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • 18. életév betöltése, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (2c), (2d) és (2e) bekezdése alapján,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • szakmai önéletrajz, a Kjt. 20/A. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babik Brigitta nyújt, az (52) 415-576-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményi szabályzat szerint. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat (pályázati határidőn belül) hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1332/2019, valamint a munkakör megnevezését: „óvodai és iskolai szociális segítő”


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2019. március 18.
  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja - www.debrecen.hu - 2019. március 18.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. március 18
Lejárat dátuma
2019. április 2

Ossza meg