Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus (határozott idejű) - Margit Téri Óvoda

Margit Téri Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2020.06.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
4031 Debrecen, Margit tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés magas színvonalú és teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
  • óvodapedagógus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
  • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyírvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 3.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 5.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas Zoltán Attiláné Óvodavezető Asszony nyújt, az (52) 498-565-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Nyilas Zoltán Attiláné Óvodavezető Asszony részére a margitteriovodadebrecen@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www. debrecen.hu - 2019. november 18.
  • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. november 18.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. november 18
Lejárat dátuma
2019. december 3

Ossza meg