Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Ispotály Utcai Óvoda

Ispotály Utcai Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Ispotály utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • egészségügyi alkalmasság


Elbírálásánál előnyt jelent:

 • Bozsik féle sportoktatói vizsga,
 • Logopédiai felsőszintű továbbképzés


Előnyt jelentő kompetenciák:
ének-zenei, és zongora végzettség


A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a jelentkező nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a jelentkezésében foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019.09.02. napjától tölthető be. 

A jelentkezési határidő:
2019. 08. 28.

Elbírálás határideje:
2019.08. 30.

A jelentkezés módja:

 • Elektronikus úton Győrffyné Kiss Erika Óvodavezető-helyettes Asszony részére az ispotaly@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Győrffyné Kiss Erika Óvodavezető-helyettes Asszonynál az Ispotály Utcai Óvodában, a 4025 Debrecen, Ispotály u. 12.
 • A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Győrffyné Kiss Erika Óvodavezető-helyettes Asszony nyújt az (52) 418-974-es telefonszámon.


Az álláshirdetés közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. augusztus 15.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. augusztus 15.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. augusztus 15
Lejárat dátuma
2019. augusztus 28
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg