Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Karácsony György Utcai Óvoda

Karácsony György Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Karácsony György u. 4. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2020. február 01. –előre láthatólag 2023. áprilisig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Karácsony György Utcai Óvoda, 4029 Debrecen, Karácsony György u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései és a Pedagógiai Program szerinti munkavégzés vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. január 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. január 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Beérkezett pályázatok vezetőségi véleményezése, személyes meghallgatás, vezetői döntés, pályázók értesítése.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 01. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Bihariné Berta Enikő Óvodavezető Asszony részére a karacsony@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www.debrecen.hu - 2020. január 15.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2020. január 15.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. január 15
Lejárat dátuma
2020. január 29
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg