Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Levendula Óvoda

Levendula Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2020. február 20.-2022. augusztus 31. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Levendula Óvoda, 4024 Debrecen, Varga utca 23.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai nevelés ellátása az ONOAP és a helyi Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése fejlesztése. A gyermek egyéni képességeihez igazodva szervezi a csoportban folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előéletű és cselekvőképességű legyen, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
mentálhigiénés szemlélettel való azonosulás

Elvárt kompetenciák:

 • gyermek centrikusság,
 • magas szintű pedagógiai elhivatottság,
 • jó együttműködési készség,
 • empatikus készség,
 • rugalmasság,
 • türelem,
 • jó kommunikációs készség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Levendula Óvoda Debrecen címére történő megküldésével, 4024 Debrecen, Varga utca 23.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2020, valamint a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”
 • Személyesen: Törő Béláné Intézményvezető Asszonynál az óvodában, 4024 Debrecen, Varga utca 23. 


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumokat a vezetőség véleményezi, majd személyes meghallgatás, döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu - 2020. január 27.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája - 2020. január 27.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. január 27
Lejárat dátuma
2020. február 11

Ossza meg