Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Nagyerdei Óvoda

Nagyerdei Óvoda - Debrecen a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben    foglalt feltételeknek való megfelelés
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség (gyerekekkel, szülőkkel)
 • Kiváló szintű Szép magyar beszéd.
 • Kiváló szintű Belső igény a tudatos szakmai munkához
 • Kiváló szintű Biztos módszertani és pedagógiai tudás
 • Kiváló szintű Példamutató viselkedés és megjelenés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata és nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 5.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 12.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 2. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyerdei Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 298/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”
 • Elektronikus úton Dr. Balla Györgyné részére a nagyerdei@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Balla Györgyné, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 3.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.debrecen.hu - 2018. november 5.
 • Debrecen Új Városháza hirdetőtáblája - 2018. november 5.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. október 29
Lejárat dátuma
2018. december 5

Ossza meg