Hőmérséklet
Álláshirdetések

óvodapedagógus - Thaly Kálmán Utcai Óvoda

Thaly Kálmán Utcai Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Thaly Kálmán Utcai Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pedagógiai program illetve az intézmény elvárásrendszerének való magas szintű megfelelés. Óvodapedagógusi munkakörben a pedagógiai munka teljes körű felelősséggel való ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.
 • büntetlen előélet,
 • továbbá a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d.) pontjában és a 20. §. (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
 • Kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi büntetlen előélet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya alatt.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. január 15.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terjékné Szűcs Tímea nyújt, a 06-52/310-606-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Thaly Kálmán Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 434-28/2018, valamint a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”
 • Elektronikus úton Terjékné Szűcs Tímea részére a thaly@ovoda.deberecn.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Terjékné Szűcs Tímea, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10. Hétfőtől-csütörtökig 8-14 óra között.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megismerése után a vezetőség véleményének kikérésével a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után döntést hozunk. A döntésről a pályázókat e-mailben értesítjük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - 2018. december 14.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Hirdetőtáblája - 2018. december 14.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. december 14
Lejárat dátuma
2019. január 15
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg