Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Thaly Kálmán Utcai Óvoda

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10. pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §(2) bekezdése b) pontja alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Thaly Kálmán Utcai Óvoda, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Pedagógiai Program illetve az intézmény elvárásrendszerének való magas szintű megfelelés. Óvodapedagógusi munkakörben a pedagógiai munka teljes körű felelősséggel való ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus
 • óvodapedagógusi tapasztalat-1 év alatti szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office(irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • továbbá a Kjt. 20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
kiváló szintű zenei képességek magas színvonala, hangszerek alkalmazásának    gyakorlata (gitár, népi hangszerek)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adat pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi büntetlen előélet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglakozás eltiltás hatálya alatt.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019.09.16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 2.

Pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Terjékné Szűcs Tímea intézményvezető részére: thaly@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül. Személyesen Terjékné Szűcs Tímea intézményvezetőnél 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye és ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, 2019. július 2.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 2019. július 2.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. július 2
Lejárat dátuma
2019. augusztus 2
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg