Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Tócóskerti Óvoda

A Tócóskerti Óvoda (4031 Debrecen, Margit tér 18.) állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Margit Téri Óvoda, 4031 Debrecen, Margit tér 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek: 

 • főiskolai végzettség, óvodapedagógusi diploma
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20. § (2) bekezdés d.) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) - c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését)
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja: 

 • Elektronikus úton, Báthory Csabáné Óvodavezető Asszony részére a tocoskerti@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Báthory Csabáné Óvodavezető Asszonynál a Tócóskerti Óvodában, a 4031 Debrecen, Margit tér 18. szám alatt.
 • A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Báthory Csabáné Óvodavezető Asszony nyújt az (52) 498-622-es telefonszámon.

 
Jelentkezési határidő:
2019. február 28.

Jelentkezés elbírálásának ideje:
2019. március 01.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja - www.debrecen.hu – 2019. február 07.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. február 07.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. február 7
Lejárat dátuma
2019. február 28

Ossza meg