Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodatitkár - Margit Téri Óvoda

Margit Téri Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Margit tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető munkájának támogatása, adminisztrációs, iratkezelési feladatok ellátása, jegyzőkönyv vezetése, dokumentumok beírása, szerkesztése, adatszolgáltatások, statisztikai feladatok ellátása, külső- belső kapcsolattartás, valamint az intézményvezető útmutatásának megfelelően végzi az intézmény működésével kapcsolatos rábízott feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Hasonló feladatellátásban szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzés
 • együttműködés
 • megbízhatóság
 • felelősségtudat
 • jó kommunikációs készség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány. Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 23.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas Zoltán Attiláné nyújt, az (52) 498-565-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. február 26.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Nyilas Zoltán Attiláné részére a margitteriovodadebrecen@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el.
A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www.debrecen.hu - 2019. február 8.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. február 8.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. február 8
Lejárat dátuma
2019. február 23

Ossza meg