Hőmérséklet
Álláshirdetések

Simonyi Úti Óvoda – óvodapedagógus

A Simonyi Úti Óvoda (Debrecen, Simonyi út 21. sz. alatti telephelye) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Simonyi út 21. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben meghatározottak szerint az intézmény óvodai nevelési feladatainak ellátásában való közreműködés. Az óvodás korú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus, 
 • Szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
 • cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák: 

Jó szintű kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. 
 • Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. március 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Duróné Mónus Róza Lívia nyújt, a 30/464-5878-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Simonyi Úti Óvoda címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Simonyi út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
 • Elektronikus úton a simonyi@ovoda.debrecen.hu oldalon keresztül
 • Személyesen: Duróné Mónus Róza Lívia óvodavezetőnél, 4028 Debrecen, Simonyi út 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. március 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja www.debrecen.hu – 2018. március 8.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája – 2018. március 8.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja – 2018. március 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2018. március 8. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. március 8
Lejárat dátuma
2018. március 23

Ossza meg