Hőmérséklet
Álláshirdetések

Sínay Miklós Utcai Óvoda - Pedagógiai asszisztens

A Sinay Miklós Utcai Óvoda(4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2.) pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján a betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Sinay Miklós Utcai Óvoda, 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Pedagógiai munkával összefüggő feladatok, a nevelőmunka segítése, adminisztratív teendők.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak. 

Kinevezési feltételek:  

 • Középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata
 • Fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését)
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra, 
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez, kezeléséhez
 • Egészségügyi alkalmasság

Jelentkezés módja:  

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok a Sinay Miklós Utcai Óvoda címére megküldésével 4027 Debrecen, Sinay Miklós Utcai Óvoda, 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2. szám. Kérjük a borítékon feltűntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: „175/2019.”, valamint a munkakör megnevezését „pedagógiai asszisztens”
 • Elektronikus úton Dr. Nagyné Harangi Ilona Óvodavezető Asszony részére a sinay@ovoda.debrecen.hu e-mail címre. 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje: A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés. Elbírálás ideje: 2019. augusztus 23.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. augusztus 5.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. augusztus 5.

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. augusztus 5
Lejárat dátuma
2019. augusztus 20
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg