Hőmérséklet
Álláshirdetések

Szakgondozó - DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye (4032 Debrecen, Böszörményi út 68.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet szakgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezés feltételei:

A szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Családok Átmeneti Otthona, 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gondozott családok rehabilitációjának segítése. Együttműködés az otthon családgondozójával, az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjével, család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserével, egyéb intézmények képviselőivel, családtagokkal, a gondozott családok helyzetének rendezése érdekében. A csecsemők és kisgyermekek gondozásának segítése tanácsadással. A család otthonban tartózkodása alatt a szabadidős programok megszervezésének segítése, és részvétel azok lebonyolításában.

Munkarend:
Többműszakos munkarend, megszakítás nélkül működő intézményben.

Jelentkezési feltételek:

 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt képesítések valamelyike:
 • bölcsődei szakgondozó (OKJ),csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy mentálhigiénés asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ),gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ),felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens       
 • büntetlen előélet,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § bekezdésében megfogalmazott feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság


A jelentkezéshez csatolni kell:

 • a képesítést igazoló okirat másolatát,
 • szakmai önéletrajzot,
 • elektronikus elérhetőséget biztosító email-címet (a felvétellel kapcsolatos értesítések céljából),
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

Az álláshely betöltésének ideje:
2019. december 2.

Bérezés:
A Kjt. és végrehajtására vonatkozó szabályok szerint.

A jelentkezés határideje:
2019. november 19.

A jelentkezés elbírálásának határideje:
2019. november 25.

A jelentkezés benyújtásának helye, módja:

 • A jelentkezéseket csak postai úton fogadjuk! DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
 • A borítékon kérjük feltüntetni: „449/2019. szakgondozó”


A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu -2019. november 04.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvint tér 11. hirdetőtáblája - 2019. november 04.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. november 4
Lejárat dátuma
2019. november 19

Ossza meg