Hőmérséklet
Álláshirdetések

Szakosított ellátás koordinátori feladatok ellátására - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) szakosított ellátás koordinátori feladat ellátására.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdése d) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2019. július 08. - 2019.12.31.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény szakosított ellátásainak (időskorúak tartós bentlakásos ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, időskorúak átmeneti ellátása) összehangolása, koordinálása, ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásával. Az ellátást nyújtó részlegek, gondozási osztályok szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő, gazdaságos működtetésének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gondozási, ápolási szükségletek követése, a szükséges szakmai változások kezdeményezése, megszervezése. Az ellátottak által fizetett személyi térítési díjak megállapításának egyeztetése, ellenőrzése. Az intézmény humánpolitikai feladataiban való közreműködés. A szakosított ellátásban ellenőrzi az adatszolgáltatásra jogosult munkatársak munkáját, a központi elektronikus nyilvántartó rendszerben a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatrögzítést. Az intézmény ellátási területén figyelemmel kíséri az alapszolgáltatásra irányuló igényeket. A felmerült igényekhez és a szükséglethez szolgáltatást szervez, azokra javaslatot tesz. Az intézmény vezetésének munkáját segítve látja el feladatát.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség,
 • Felsőfokú képesítés, okleveles ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló szakember képesítések valamelyike,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Egészségügyi alkalmasság
 • 4 hónap próbaidő kikötése


Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, számviteli ismeretek
 • egészségügyi ellátásban, szociális ellátásban szakmai tapasztalat


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű koordináló képesség, szervezőkészség, kommunikációs készség, teamban való munkavégzés empátia, problémamegoldó képesség.

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2019. június 28.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. július 08.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné intézményvezető helyettestől az (52) 533-900) és vagy a (52) 315-166-os telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2019.június 28-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „szakosított ellátás koordinátori feladat ellátása”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal Honlapja www.debrecen.hu – 2019. június 13.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. június 13.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. – 2019. június 13.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. június 13
Lejárat dátuma
2019. június 28
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg