Hőmérséklet
Álláshirdetések

szimfonikus zenekari tag - II. hegedű - Kodály Filharmónia Debrecen

Kodály Filharmónia Debrecen pályázat nélkül betölthető munkakört hirdet szimfonikus zenekari tag- II. hegedű.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony, 2019.08.12. - 2020. 07. 31.-ig.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kinevezése szerinti munkakörnek megfelelően végzi a munkáját. Köteles a próbákon megfelelő szólamtudással, illetve szólamtechnikai ismeretek birtokában részt venni. Köteles hangszeres technikáját folyamatosan magas színvonalon tartani. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) előmeneteli és illetményrendszere, valamint a Kjt. a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésének végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • sikeres meghallgatás, melynek részletei a www.kodalyfilharmonia.hu oldalon tekinthetők meg.


Jelentkezés határideje:
2019.05.23. 16 óra

Próbajáték tervezett időpontja:
2019.05.28. 14.30 óra

A munkakör betölthető:
Sikeres próbajátékot követően előreláthatólag 2019.08.12. napjától.

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági bizonyítvány, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja:

 • Személyesen: Kodály Filharmónia Debrecen titkárság, Hajdú- Bihar megye, 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.
 • Elektronikus úton: Fekete Katalin igazgatóhelyettes részére az info@kodalyfilharmonia.hue-mail címen keresztül.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja, www.debrecen.hu - 2019. május 3.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. május 3.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. május 3
Lejárat dátuma
2019. május 23

Ossza meg