Hőmérséklet
Álláshirdetések

Színházi fodrász - Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet színházi fodrász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.05.31.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködik a szereplők frizurájának, maszkjának elkészítésében. Az előadásokhoz, próbákhoz szükséges parókákat, maszkokat előkészíti, kívánságra az öltözőbe, ill. gyors öltözés esetén a színpadhoz viszi. A már elkészült parókákat, maszkokat raktározza, tisztítja, felújítja.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, fodrász,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


Elvárt kompetenciák:
Jó szintű Csapatban való munkavégzés, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 27.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, a 06-52-417-811-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tar Éva, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csokonai Színház honlapja - 2018. november 6.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. november 6.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. október 30
Lejárat dátuma
2018. november 27

Ossza meg