Hőmérséklet
Álláshirdetések

Színházi fodrász - Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet színházi fodrász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019.12.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködik a szereplők frizurájának, maszkjának elkészítésében. Az előadásokhoz, próbákhoz szükséges parókákat, maszkokat előkészíti, kívánságra az öltözőbe, ill. gyors öltözés esetén a színpadhoz viszi. A már elkészült parókákat, maszkokat raktározza, tisztítja, felújítja.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, fodrász,
 • Hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkásképző intézet, fodrász,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat


Elvárt kompetenciák:
Csapatban való munkavégzés, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
 • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 21.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, az (52) 417-811-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tar Éva Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. június 21.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. június 21.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. június 21
Lejárat dátuma
2019. augusztus 16
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg