Hőmérséklet
Álláshirdetések

Színházi öltöztető - Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet színházi öltöztető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Előadásokhoz, próbákhoz az öltözőbe készíti a darab jelmezeit. Segítséget nyújt a szereplők öltözésében. Elvégzi a különösebb szakértelmet nem igénylő kisebb javításokat a jelmezeken. A raktározás miatt gyűrött jelmezeket kivasalja.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Szakközépiskola/Gimnázium

Elvárt kompetenciák:
Csapatban való munkavégzésre való képesség, ugyanakkor csapatmunkában részvételre való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
  • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 21.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, az (52) 417-811-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Tar Éva Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019.június 21.
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019.június 21.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. június 21
Lejárat dátuma
2019. augusztus 16

Ossza meg