Hőmérséklet
Álláshirdetések

színházi ügyelő - Debreceni Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház pályázatot hirdet színházi ügyelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2019.07.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A próbafolyamat és az előadások alatt a rendező munkájának segítése, felügyelése
 • A közreműködők részvételének koordinálása
 • Közreműködői lapok vezetése, továbbítása az illetékes kollégáknak
 • Együttműködik a színpad kiszolgálásában résztvevő kollégákkal


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű magabiztos kottaolvasás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
 • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 20.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tar Éva, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csokonai Színház honlapja - 2018. december 05.
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája –  2018. december 05.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. december 5
Lejárat dátuma
2018. december 20
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg