Hőmérséklet
Álláshirdetések

szociális munkatárs - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Előkészíti az intézményi jogviszony létesítését. Szükség esetén előgondozást végez. Nyilvántartást vezet a gondozottak mentális állapotáról, valamint vezeti az igénybe vevők egyéni gondozási dokumentációit. Feladata az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi az aktivitást segítő/megtartó tevékenységeket. Szervezi az intézmény kulturális és szórakoztató rendezvényeit. Az ellátást igénylőt/törvényes képviselőjét tájékoztatja az ellátás igénybevételének feltételeiről, az igénybe vehető szolgáltatásokról.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szociális munkatárs alkalmazás minimum feltétele szerint
  • szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, empátia, probléma megoldás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Krajnik Katalin nyújt az (52) 533-900, vagy az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével a 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1053/2019, valamint a munkakör megnevezését: „szociális munkatárs”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról a pályázók telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. április 25.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. április 25.
  • DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. sz. hirdetőtábla - 2019. április 25.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. április 25
Lejárat dátuma
2019. május 10

Ossza meg