Hőmérséklet
Álláshirdetések

Szociális munkatárs - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az idősek nappali ellátása keretén belül az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtásának megszervezése. A nappali ellátásban foglalkoztatott munkatársak munkájának segítése, megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Foglalkozások, szabadidős programok, rendezvények szervezése, bonyolítása. Feladata a nappali ellátás szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő és gazdaságos működtetése. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztráció naprakész vezetése. Az alapszolgáltatás keretében igénybe vett ebéd elvitellel történő, illetve helyben történő elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása, hozzá kapcsolódó feladatok ellátása. Kapcsolattartás és együttműködés az étkeztetés és a házi segítségnyújtás munkatársaival.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szociális munkatárs munkakörre előírt szakirányú szakképzettség valamelyike,
  • szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
idősek nappali ellátásában - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, empátia, probléma megoldás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Válaszboríték.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2107/2019, valamint a munkakör megnevezését: „szociális munkatárs”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról az érintettek telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. október 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető Asszony nyújt, az (52) 533-900, és az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. október 9.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. október 9.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. október 9
Lejárat dátuma
2019. október 22

Ossza meg