Hőmérséklet
Álláshirdetések

szociális ügyintéző - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az alapszolgáltatás és az önkéntesek bevonásával végzett kiegészítő szolgáltatások összehangolása az aktív, egészséges és önálló otthoni életvitel biztosítása érdekében az időskorúak számára. Önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése, mentorálása. Önkéntes szerződések, kiegészítő önkéntes szerződések előkészítése. Papíralapú és elektronikus nyilvántartások, kimutatások vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szociális,
 • szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunkiációs készség,
 • empátia,
 • helyzetfelismerés,
 • probléma megoldás


A munkakör betölthetőségének időpontja:
Legkorábban 2018. december 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 11.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Volosinovszki Mónika nyújt, az 52/315-166, 52/533-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2703/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

Személyesen:
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu – 2018. november 26.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, ÚJ Városháza Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2018. november 26.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2018. november 26.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. november 26
Lejárat dátuma
2018. december 11
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg