Hőmérséklet
Álláshirdetések

Takarító - Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda egyéb kisegítő - takarító munkakör betöltésére pályázat nélkül betölthető állást hirdet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdése b) pontjaalapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, 4225 Debrecen, Alsójózsai út 13.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • biztosítja a gyermek és felnőtt környezet rendjét és tisztaságát, a higiéniai feltételeket,
 • beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint az elvárásoknak és az előírásoknak megfelelően, körültekintően, szakszerűen és felelősségteljesen látja el,
 • az óvodai nevelés eredményességéhez minőségi munkájával hozzájárul


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Középiskolai végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá
 • az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a jelölt ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • Egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Dajkai végzettség
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;


Az állás betöltéséhez benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a kinevezés során az eredeti dokumentumok bemutatása szükséges.
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatainak megismeréséhez.


Elvárt kompetenciák:
gyermekszeretet lojalitás, teherbíró képesség, csapatszellem, segítőkészség, empátia, kellő rugalmasság;

A munkakör betöltésének időpontja:
2020. január 06.

Jelentkezési határidő:
2019. december 20.

Az álláshely betöltéséről történő döntés időpontja:
2019. december 20.

Elbírálás módja, rendje:
Személyes meghallgatás után, a vezetőség döntése alapján.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Postai úton az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. szám alá történő megküldésével, címre
 • elektronikus formában a kerekerdo@ovoda.debrecen.hu e-mail címre történő megküldéssel.


A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja - 2019. december 05.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. december 05.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. december 5
Lejárat dátuma
2019. december 20

Ossza meg