Hőmérséklet
Álláshirdetések

Takarító - Debreceni Intézményműködtető Központ

A Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.) állást hirdet takarítói feladatok ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Debreceni Intézményműködtető Központ és telephelyei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Debreceni Intézményműködtető Központ és telephelyei takarítási feladatinak ellátása a telephelyek szakmai vezetőinek iránymutatása mellett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • legalább 8. általános iskolai végzettség
 • 18. életévét betöltött magyar állampolgár
 • büntetlen előélet


Az elbírálásnál előnyt jelent:
hasonló területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés
 • Csapatmunka


A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • géppel írt fényképes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez


A jelentkezések benyújtásának módja:

 • Személyesen a pályázatnak a Debreceni Intézményműködtető Központba történő leadásával (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.) A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: „takarító”.
 • Érdeklődni lehet: Páskuj Tünde: (52) 414-356


A jelentkezések benyújtásának határideje:
2019. április 23.

Az elbírálás határideje:
2019. április 25.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. április 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. április 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. április 11
Lejárat dátuma
2019. április 23

Ossza meg