Hőmérséklet
Álláshirdetések

Takarító - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet pályázat nélkül betölthető takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Időskorúak bentlakásos intézményében gondoskodik a számára meghatározott terület tisztán tartásáról, higiénikus rendjének biztosításáról. Rendszeresen végzi a közös helyiségek takarítását az előírt közegészségügyi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan ellenőrzi az osztályon lévő helyiségek tisztaságát. Az előírt éves terv szerint elvégzi a nagytakarítást.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Alap vagy középfokú iskolai végzettség,
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés, amelyet három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.


Jelentkezési határidő:
2020. március 31.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Kissné Krajnik Katalintól az (52) 315-166 vagy az (52) 533-900-as telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével.
 • Postázás esetén a 2020. március 31-ig beérkezetett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni.
 • A borítékra kérjük ráírni „takarító álláshirdetés”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja, www.debrecen.hu – 2020. március 16.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2020. március 16.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2020. március 16
Lejárat dátuma
2020. március 31
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg