Hőmérséklet
Álláshirdetések

terápiás munkatárs - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fogyatékos személyek nappali ellátása keretén belül a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékos személyek foglalkozásait szervezi és vezeti. Részt vesz a foglalkoztatási tervek elkészítésében és értékelésében. Szabadidős programokat szervez és bonyolít. A szakmai team munkájának irányítását végzi. A képességek szintfelmérését végzi, összegzi, javaslatot tesz fejlesztő szinten tartó tevékenységekre. A munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet 3.sz. melléklet terápiás munkatárs alkalmazás minimum feltétele szerint,
 • szociális alapszolgáltatásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
fogyatékos ellátásban (értelmileg akadályozottak - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • empátia,
 • helyzetfelismerés,
 • probléma megoldás


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. december 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 11.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Volosinovszki Mónika nyújt, a 52/315-166, 52/533-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2702/2018, valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.
A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2018. november 26.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2018. november 26.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2018. november 26.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. november 26
Lejárat dátuma
2018. december 11
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg