Hőmérséklet
Álláshirdetések

Terápiás munkatárs (fogyatékos személyek nappali ellátása) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs (fogyatékos személyek nappali ellátása) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fogyatékos személyek nappali ellátása keretén belül a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékos személyek foglalkozásait szervezi és vezeti. Részt vesz a foglalkoztatási tervek elkészítésében és értékelésében. Szabadidős programokat szervez és bonyolít. A szakmai team munkájának irányítását végzi. A képességek szintfelmérését végzi, összegzi, javaslatot tesz fejlesztő szintentartó tevékenységekre. A munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) az intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet terápiás munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike.,
  • Szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
fogyatékos személyek nappali ellátásában - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Felbélyegzett boríték.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2245/2019, valamint a munkakör megnevezését: „terápiás munkatárs fogyatékos személyek nappali ellátása”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. november 22.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné intézményvezető nyújt, a 52/533-900, 52/315-166-os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. október 29.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. október 29.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. október 29
Lejárat dátuma
2019. november 13
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg