Hőmérséklet
Álláshirdetések

Tócóskerti Óvoda – óvodapedagógus

A Tócóskerti Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2018. április 01. - 2018. június 30. között

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen, Margit tér 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hártányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsola-tos adminisztrációs teendőket. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • büntetlen előélet, továbbá a Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdései-ben foglalt feltételeknek való megfelelés
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • egészségügyi alkalmasság

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata, fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését) erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018. 04. 01. napjától tölthető be.

Jelentkezés módja: 

emailben: tocoskerti@ovoda.debrecen.hu vagy személyesen a Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18. címen

Jelentkezési határidő: 

2018. március 19.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

  • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. február 19
Lejárat dátuma
2018. március 19

Ossza meg