Hőmérséklet
Álláshirdetések

Udvaros álláshely - Simonyi Úti Óvoda

A Simonyi Úti Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet Udvaros-fűtő-eljáró munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
4028 Debrecen Simonyi út 31.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az óvoda külső környezetének rendben tartása, az óvoda helyiségeiben a megfelelő hőmérséklet biztosítása,  alkalmanként kisebb javítási munkálatok, eljárói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók figyelemmel a kormány által meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló rendelkezésekre.

Kinevezési feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • Magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • 18. életév betöltése,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20 § (2c) – (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


A kinevezés részeként benyújtandó íratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • előző munkahelyeket igazoló iratok


Jelentkezés módja: 

 • Személyesen: a Simonyi Úti Óvodában 4028 Debrecen Simonyi út 31. (52/314-008)
 • Elektronikus úton: a simonyi@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.


Jelentkezési határidő:
2019. július 2.

Az elbírálás határideje:
2019. július 5.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. augusztus 26.

A jelentkezés további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu 2019.06.13.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. június 13
Lejárat dátuma
2019. július 2
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg