Hőmérséklet
Álláshirdetések

Udvaros-karbantartó - Közép Utcai Óvoda

Közép Utcai Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján állást hirdet Udvaros-karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Közép utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda udvarának, és utcafronti részének rendben tartása. Kisebb karbantartási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • Szakmunkás végzettség,
 • Hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Büntetlen előélet, a jelentkező ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség, 18. életév betöltése

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
 • Nyilatkozat arról hogy a jelentkezéssel összefüggésben a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 7. napjától tölthető be.

A jelentkezés határideje:
2019. december 11.

A jelentkezés módja:

 • Postai úton a benyújtandó dokumentumoknak a Közép Utcai Óvoda címére történő megküldésével, 4031 Debrecen, Közép utca 2. szám.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 318/2019., valamint a munkakör megnevezését: „Udvaros-karbantartó”
 • Elektronikus úton Kiss Barbara Óvodavezető asszony részére a kozeputcaiovi@gmail.com e-mail címen keresztül.


Az elbírálásának módja, rendje:
Beérkezett pályázatok vezetőségi véleményezése, személyes meghallgatás, vezetői döntés, pályázók értesítése.

Elbírálás határideje:
2019. december 13.

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja www.debrecen.hu - 2019. november 27.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. - 2019. november 27.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. november 27
Lejárat dátuma
2019. december 11
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg