Hőmérséklet
Álláshirdetések

Ügyintéző - Debreceni Közterület Felügyelet

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet ügyintéző munkakör betöltésére.

A munkakör betölthető:
2019. október 21. hatállyal, határozott időre szóló kinevezéssel 4 hónap próbaidővel 2020. július 6-ig.

Az ügyintéző munkakört betöltő közalkalmazott feladata:
A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.27) Önkormányzati rendelet 1. §-ában meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai / igazgatásszervezői végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • képesítést tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.


Alkalmazási feltételek:

 • orvosi alkalmassági vizsgálat,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.


A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével és azonosító számmal: „G/3/282/2019.”

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. október 4.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-2111)

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A fenntartó honlapján, www.debrecen.hu – 2019. szeptember 12.
 • DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtábláján – 2019. szeptember 12.
 • Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) – 2019. szeptember 12.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. szeptember 12
Lejárat dátuma
2019. szeptember 29
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg