Hőmérséklet
Közalapítványok

Közalapítványok

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány   (4024 Db. Piac u. 20.)

A kuratórium tagjai és megválasztásuk rendje

Elnök:  Dr. Duffek Mihály

Tagok: Dr. Fekete Károly, † Danku Attila, Felföldi László, Dr. Bartha Elek, Sulyok Géza, Dr. Imre László, Dánielfy Zsolt, Dr. Csiha Tünde

Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, melynek tagjait és elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérés alapján bízta meg.

Felügyelő bizottság

Tagok: Dr. Gellén József, Forisek Péter, Juhász György

 A szervezet célja

 Az Alapítvány 1991-ben kezdte meg működését 4.800.000.-Ft-os induló vagyonnal, melyhez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint társalapító 3.000.000.-Ft-ot biztosított. Az alapítvány létrehozói: Szabó Magda Kossuth-díjas írónő, özv. Holló Lászlóné, a Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság, a Debreceni Közlekedési Részvénytársaság, a Debreceni Vízmű Rt. és a TITÁSZ Rt.

A  Kuratórium minden év decemberében alkotói ösztöndíj pályázatot hirdet kulturális szakemberek, művészek és tudományos kutatók részére. A lehetőség hivatásos és amatőr alkotók számára egyaránt adott. Feltétel a debreceni lakóhely, mivel az ösztöndíj egyik célja a művészek és szakemberek Debrecenhez való kötődésének erősítése.

Az alkotói ösztöndíjak mellett a Kuratórium "Debrecen Kultúrájáért elismerő díjat" is adományoz Debrecen város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó személyiségek, ill. művészeti csoportok, egyesületek számára.

A Kuratórium posztumusz díjat is adományoz.

Alapitó okirat

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány beszámolója 2018

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány beszámolója 2017

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány számviteli beszámolója 2016

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány közhasznúsági jelentés 2015

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány számviteli beszámolója 2015

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány közhasznúsági jelentés 2014

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány számviteli beszámolója 2014


Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány

 A kuratórium tagjai és megválasztásuk rendje

Elnök: Pappné Gyulai Katalin

Tagok: Dr. Dankó András, Kiss Norbert, Balogh Gyula, Bánki András, Királyné Pete Edina, Fodor Levente, Papp Viktor, Dr. Barcsa Lajos, Tirpák Zsolt.

A Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.

Felügyelő bizottság

Tagok: Zilinyi Zsombor, Szűcs Sándor, Sebestyén Hunor.

A szervezet célja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 306/1995. (XII. 18.) Kh. sz. határozatával létrehozta a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány ösztöndíjban részesít tehetséges debreceni fiatalokat, diákokat, elősegíti a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését, támogatást nyújt debreceni diákszervezetek, ifjúsági közösségek részére, továbbá segíti az ifjúság érdekében végzett helyi kutatásokat, és ifjúsági intézményt tarthat fenn.

A Közalapítvány az alapítók szándéka szerint ösztöndíjat adományoz olyan tehetséges fiatal részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek.

Alapitó okirat

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány beszámolója 2018

Tehet. Debreceni Fiatalokért Közalapítvány beszámolója 2017

Tehet. Debreceni Fiatalokért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2016

Tehet. Debreceni Fiatalokért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2015

Tehet. Debreceni Fiatalokért Közalapítvány számviteli beszámolója 2015

Tehet. Debreceni Fiatalokért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2014

Tehet. Debreceni Fiatalokért Közalapítvány számviteli beszámolója 2014


Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány

Elnök: Dr. Mazsu János

Tagok: Dr. Angi János, Dr. Bartha Elek, Csákvári Sándor, Dr. Gáborjáni Szabó Botond, Dr. Pankotai László, Papp József, Szendiné Dr. Orvos Erzsébet.

A Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.

 Felügyelő bizottság

Elnök: Becsky Tibor

Tagok: Zay Zsolt, Dr. Erdey László

 A szervezet célja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 99/2002. (V. 16.) Kh. határozatában 2.000.000 Ft induló vagyonnal létrehozta az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX századi Történelmében Közalapítványt, (továbbiakban Közalapítvány).

A Közalapítvány azzal a szándékkal jött létre, hogy gondoskodjon Debrecen politikai és társadalmi tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a debreceni viszonyokra, elősegítse a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét, támogassa a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.

A Közalapítvány figyelemmel kíséri, kutatja és nyilvánosságra hozza Debrecen katonatörténeti tényeit. Kiemelten gondoskodik a katonai kegyeleti kultúra helyi értékeinek gondozásáról, bemutatásáról. Különösen a társadalmi köztudatban tartva a város két kizárólag katonai temetőjét, továbbá a ma már nem fellelhető - de egykor létezett - katonai temetkezési helyeket is. Beleértve a konkrét fizikai gondoskodáson túl azoknak történeti kutatását, a feltárt adatoknak nyilvánosság elé tárását.

A fentiek érdekében a Közalapítvány

  • Figyelemmel kíséri, kutatja és gondozza Debrecen kegyeleti, nyugvó örökségét mind felekezeti, mind katonai vonatkozásaiban.
  • Gondoskodik a város köz- és külkapcsolataiban meghatározó szerepet játszó történelmi jelentőségű események méltó feltárásáról, bemutatásáról, a közösségi emlékezetben való méltó megőrzéséről.
  • Gondoskodik a cívis közösség értékrendjét megjelenítő szimbólumok és szimbolikus terek számbavételéről és megismerhetőségéről.
  • A városi és városi érdekű közgyűjteményekre, adatgyűjtésekre alapozva és a város tudomány műhelyeivel együttműködésben adatbankot fejleszt, és működtet.

Alapító okirat

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány beszámolója 2018

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány beszámolója 2017

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2016

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2015

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány számviteli beszámolója 2015

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2014

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány számviteli beszámolója 2014


Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

 A kuratórium tagjai és megválasztásuk rendje

Elnök: Becsky Tibor

Tagok: Komolay Szabolcs, Dr. Gáborjáni Szabó Botond, Puskás Tibor, Somogyi Béla, Dr. Mazsu János, Dr. Sásdi András

Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.

Felügyelő bizottság

Tagok: Gabrielisz László, Jantyik Zsolt, Zay Zsolt

A szervezet célja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 190/2005. (VI.30.) Kh. határozatában  3 millió Ft induló vagyonnal hozta létre a közalapítványt. Célja a Kárpát-medence különböző államaiban élő magyarság kapcsolatrendszerének bővítése, a kölcsönös ismeretszerzés elősegítése, a nemzetrészek múltjával, kultúrájával, valós helyzetével és jövőjével kapcsolatos információk áramlásának megkönnyítése, az ügy szempontjából nélkülözhetetlen tudás hozzáférhetővé tétele, a személyes és csoportos ismeret-, illetve tapasztalatszerzés lehetőségeinek javítása.

Alapító okirat módosítása

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány beszámolója 2018

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány beszámolója 2017

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2016

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2015

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány számviteli beszámolója 2015

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2014

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány számviteli beszámolója 2014


„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány

A kuratórium tagjai

Elnök: Somogyi Béla

Tagok: Dr. Papp László, Kósa Lajos, Halász János, Pajna Zoltán, Bulcsu László, Dr. Abádi Nagy Zoltán, Dr. Szentkirályi Miklós Béla.

A Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.

Felügyelő bizottság

Elnök: Dr. Vitányi István

Tagok: Szentei Tamás, Dr. Aradi Csaba

A szervezet célja

Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus Pilátus előtt, Golgota című képek Magyarországon történő folyamatos bemutatásban közreműködés, a Golgota című kép magyar tulajdonjogának megszerzésében közreműködés, a képek állagának megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában történő részvétel.

Alapitó okirat

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány beszámolója 2018

A Munkácsy-trilógia Közalapítvány beszámolója 2017

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2016

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2015

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány számviteli beszámolója 2015

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány számviteli beszámolója 2014

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2014


„Debrecen Közbiztonságáért” Alapítvány

 A kuratórium tagjai

Elnök: Wachter István

titkára: Dr. Vizeli Sándor

Tagok: Győri Gyula, Dr. Mazsu János, Kotosmann Zoltán, Mag Zoltán, Nagy Sándor, Fehér Sándor, László Miklós, Pocsai Attila,D. Kiss István, V. Kiss Imre

Felügyelő bizottság

Elnök: Csősz Imre Attila

Tagok: Husi András, Dánielfy Zsolt

A szervezet célja

Az Alapítvány célja — az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt közhasznú tevékenységek közül — Debrecen Megyei Jogú Város közrendjének és közlekedésbiztonságának védelme.

E fő célon belül az Alapítvány célkitűzései:

a)Debrecen város közigazgatási területén a vagyonvédelmi bűnmegelőzési tevékenység színvonalának emelése vagyonvédelmi iroda működtetésével,

b)a kármegelőzés elősegítése, ennek érdekében technikai és bűnmegelőzési eszközök, módszerek vásárlása, felhasználásának támogatása,

c)a leendő eszközök folyamatos korszerűsítése és szükség szerinti pótlása,

d)bűnmegelőzési propaganda tevékenység kifejtése,

e)a rendőrség, a helyi önkormányzatok és a lakosság bűnmegelőzési célú együttműködési formái kialakításának és továbbfejlesztésének támogatása.

Alapitó okirat


Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány

 A kuratórium tagjai

Elnök: Dr. Gellén József

Tagok: Bodnár Anikó, Fodor Levente, Fülöp Zsolt, Győri Gyula, Dr. Mészáros József, Molnár György, Pénzes Károly, Suták Miklós

A szervezet célja

legszélesebb értelemben élénkítse a Debrecen és régiója pozitív gazdasági mozgásait

Alapitó okirat


"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat" Alapítvány

 A kuratórium tagjai

Kuratórium elnöke: Varga Csaba

elnökhelyettes: Tardy Györgyné

Kuratóriumi tagok: Kovács Gábor Gyuláné, Dr. Virágh Pál Géza, Dr. Debreczeni Lajos

Felügyelő bizottság

Elnök: Varga Csaba

Tagok: Diószegi Zsolt, Farkas Istvánné

A szervezet célja

Gyermekrehabilitációs központi intézet és hálózat létrehozásának elősegítése, amelyben krónikus beteg, mozgás- és értelmi fogyatékos gyermekek komplex rehabilitációja oldható meg, bentlakásos, napközi otthonos és ambuláns foglalkoztatás keretében, a Debrecenben már müködő Gyermekrehabilitációs Központ és Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény, mint meglévő alapok felhasználásával és elsősorban kelet-magyarországi müködési körrel.

Alapitó okirat Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg