Hőmérséklet
Rendezési terv módosítása

Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen-Józsa, 71.vrk., 0215 hrsz-ú út - 0162/5, 0162/4, 0162/3, 0162/2, 0162/1 hrsz-ú beépítetlen terület - 0162/27 hrsz-ú külterületi út -0160/18 hrsz-ú beépítetlen terület - 0160/21 hrsz-ú külterületi út - 0160/2 hrsz-ú tanya - 0160/27 hrsz-ú külterületi út által határolt terület településszerkezeti tervének, valamint helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításának véleményezési eljárása. Közzététel napja: 2015. április 14.

DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen-Józsa, 71.vrk., 0215 hrsz-ú út - 0162/5, 0162/4, 0162/3, 0162/2, 0162/1 hrsz-ú beépítetlen terület - 0162/27 hrsz-ú külterületi út -0160/18 hrsz-ú beépítetlen terület - 0160/21 hrsz-ú külterületi út - 0160/2 hrsz-ú tanya - 0160/27 hrsz-ú külterületi út által határolt terület településszerkezeti tervének, valamint helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben (étv.) valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerint előírt véleményezési eljárása.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a tervezési területre vonatkozó településszerkezeti tervet a 40/2015. (III.26.) számú határozattal állapította meg, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 15/2015. (III.26.) számú rendeletével fogadta el.

Kapcsolódó anyagok:
jóváhagyó határozat
rendelet
szerkezeti tervlap
szabályozási tervlap

Kapcsolódó tartalom

Rendezési terv módosítása Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 71. vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai I. u. - Tócó csatorna - belterületi határ - 27091/37 hrsz-ú út - Józsa István u. - 27091/18 hrsz-ú út - Klastrompart sor - 27091/13 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen-Józsa, 71. sz. vrk. 35.sz. főút – Hátszeg utca – Szilegyházi utca – Gönczy Pál utca által határolt területre vonatkozó sajátos előírások módosítására vonatkozóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. március 13. részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca – 17119/64 hrsz-ú út – 17118/2 hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma utca – 0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0367/42 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területet érintően. Közzététel ideje: 2018. szeptember 25. részletek

Ossza meg