Hőmérséklet
Szabályozási terv módosítás

Szabályozási terv módosítás

A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt
területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz
Közzététel napja: 2016. 03. 02.

Atelepülésszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozásiterv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-úbeépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19,0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt

területrevonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz

A véleményezésieljárás típusa a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet előírásai szerint történik. A jogszabály 32.§ (1) pont a) bekezdésbenrögzítettekre figyelemmel teljes eljárás.

Debrecen MegyeiJogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a fentitelektömbre vonatkozóan a véleményezési dokumentáció elkészült.

Amennyiben atelepülésrendezési eszközzel kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetvejavaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi EgyeztetésSzabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletkéntfeltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezenközzététel megjelenésétől számított 30 napon belül - azaz 2016.március 2-tól 2016. április 2-ig - szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételttenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig azalábbi módokon lehet:

- a papír alapúírásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére(4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

-elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódóanyagok:
Véleményezési dokumentáció

Debrecen,2016. március 1.

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés – Főépítészi Iroda hirdetménye „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészt érintően” Közzététel: 2018.06.11. részletek FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNYE " A 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területrészére vonatkozó módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 28/2017. (IV.19.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. Az egyeztetési eljárás során beérkezett véleményeket, észrevételeket, és az érintett államigazgatási szervek nyilatkozataiban és a partneri egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat a 34/2017. (IV.26.) KVFB határozatával fogadta el." részletek Partnerségi egyeztetés tájékoztató Befejeződött a Debrecen, 26. és 27. számú vrk,. Széchenyi utca – Külsővásártér – Salétrom utca – Déli sor – István út által határolt terület településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárása. Kifüggesztés dátuma: 2017. 03. 01. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg