Hőmérséklet
Szabályozási terv módosítás

Szabályozási terv módosítás

A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt
területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz
Közzététel napja: 2016. 03. 02.

Atelepülésszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozásiterv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-úbeépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19,0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt

területrevonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz

A véleményezésieljárás típusa a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet előírásai szerint történik. A jogszabály 32.§ (1) pont a) bekezdésbenrögzítettekre figyelemmel teljes eljárás.

Debrecen MegyeiJogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a fentitelektömbre vonatkozóan a véleményezési dokumentáció elkészült.

Amennyiben atelepülésrendezési eszközzel kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetvejavaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi EgyeztetésSzabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletkéntfeltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezenközzététel megjelenésétől számított 30 napon belül - azaz 2016.március 2-tól 2016. április 2-ig - szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételttenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig azalábbi módokon lehet:

- a papír alapúírásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére(4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

-elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódóanyagok:
Véleményezési dokumentáció

Debrecen,2016. március 1.

Ossza meg