Hőmérséklet
Szabályozási terv módosítása

Szabályozási terv módosítása

Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út - 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt telektömbre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS .

Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út - 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt telektömbre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

A jogszabályi előírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata megalkotta a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út - 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt telektömbre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban - a partnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbi előzetes tájékoztatást adja:

Tervezett módosítással érintett terület(ek):

Fentiek szerint lehatárolt tömbben található 0752/13 hrsz- ú ingatlan.

Tervezet módosítások célja, hatása:

A településszerkezeti terv módosítása során az érintett területen, a rögzített mezőgazdasági különleges I. zóna (Mk1) és a védelmi rendeltetésű erdő zóna (Ev) helyett beépítésre nem szánt különleges egyéb zóna (K-be) kerül rögzítésre.

Az északi területen rögzített védelmi rendeltetésű erdőzóna (Ev) az Erdészeti Igazgatóság előzetes hozzájárulásának megfelelően került beépítésre nem szánt különleges egyéb területként kijelölésre.

A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását a 0752/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kezdeményezte és megvalósíthatóságát a mellékelt telepítési tanulmányterv szerint alátámasztotta.

A tulajdonos az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a DMJV önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben vállalta a rendezési terv módosítással kapcsolatos költségek finanszírozását.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a rendezési tervek módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött telepítési tanulmánytervben foglaltakat is figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül - azaz 2014. december 11 -tól 2015. január 2-ig - szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Csatolt dokumentum:
Települési tanulmányterv

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg