Hőmérséklet

Díjazottak

Debrecen Díszpolgára

A Debrecen Város Díszpolgára cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében munkálkodtak, illetőleg elismeri azok életművét, akik maradandót alkottak, hozzájárulva ezzel a város szellemi és anyagi gyarapodásához, városunk nemzetközi hírnevének erősítéséhez. Itt megtekintheti 1835-ig visszamenőleg, hogy kiknek adományoztak ezidáig Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet.

részletek

Debrecen Város Pro Urbe díja

Debrecen Város Pro Urbe díja elismerést adományoz közgyűlés városunk érdekében kifejtett jelentős elismeréseként azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén.

részletek

Debrecen Város Mecénása díj

Debrecen Város Mecénása díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként – egyénnek és közösségnek egyaránt.

részletek

Debrecen Város Csokonai-díja

Debrecen Város Csokonai-díja adományozható a társadalomtudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén művészi színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért; valamint átfogó életmű elismeréseként.

részletek

Debrecen Város Hatvani-díja

Debrecen Város Hatvani-díja adományozható azoknak, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életmű elismeréseként.

részletek

Debrecen Város Hajós Alfréd-díja

Debrecen Város Hajós Alfréd díja adományozható a versenysportban, a szabadidősportban, az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, valamint azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, illetve azoknak akik a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkájukkal maradandó értékeket nyújtó tevékenységet folytattak. (egyéneknek és közösségeknek egyaránt.)

részletek

Debrecen Város Sajtódíja

Debrecen Város Sajtódíja elismerés adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

részletek

Debrecen Város Kiváló Pedagógusa

Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén.

részletek

Debrecen Város Közoktatásáért

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesülhet az a személy, vagy közösség, akinek/amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló.

részletek

Debrecen Város Borsos József Nívódíja

Debrecen Város Borsos József Nívódíja elismerés adományozható azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették.

részletek

Rendezvény kereső

mikor?

válassz dátumot
Mettől
Meddig

mit?

milyen esemény?