Hőmérséklet
Gyermekjóléti intézmények

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja családsegítés szociális alapszolgáltatást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás általános segítő feladatait Debrecen város meghatározott területein végzi.

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a Debreceni járás területére terjed ki. Az intézmény közös igazgatású, önálló szervezeti egységei: Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Intézményvezető: Orosz Ibolya Aurélia

Az intézmény székhelye:

• 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A. szám 
Telefon/fax: 06-52/ 411-133; 06-52/ 447-724

Ellátottak számára további nyitva álló helyiségek:

• 4002 Debrecen, Pacikert u. 1. sz.
Telefon/fax: 52/415-113

• 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A. szám 
Telefon/fax: 06-52/ 411-133; 06-52/ 447-724

• 4029 Debrecen, Víztorony u. 13. sz.
• 4029 Debrecen, Víztorony u. 11. sz.
Telefon/fax: 52/455-808

• 4033 Debrecen, Süveg u. 3. sz.
Telefon/fax: 52/ 535-693

• 4224 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. sz.
Telefon/fax:  52/536-093

Ügyfélfogadási idő:

Thomas Mann u. 2/A  Süveg u. 3.

Víztorony u. 13.
Víztorony u. 11.

Pacikert u. 1. Felsőjózsai u. 7.
Hétfő  8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-18:00 8:00-16:00 8:00-16:00
Kedd 8:00-18:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
Szerda  8:00-16:00 8:00-18:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-18:00 8:00-18:00
Péntek  8:00-12:00 8:00-11:30 8:00-11:30 8:00-11:00 8:00-11:30

A nyitva tartási időn kívül készenléti szolgálatot működtetnek a krízisben lévő gyermekek, családok részére.

Elérhetőség:  52/447-724

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja családsegítés szociális alapszolgáltatást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás általános segítő feladatait Debrecen város meghatározott területein végzi. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a Debreceni járás területére terjed ki. Az intézmény közös igazgatású, önálló szervezeti egységei: Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

Az intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja általános és speciális szolgáltatásokat nyújt. A család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A beérkező jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentális problémákkal küzdő családok, személyek körét, személyesen felkeresve tájékoztatja őket az igénybe vehető szolgáltatásokról.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

• családsegítést biztosít a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a alapján, melynek keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából;

• gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családjában történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyezettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az intézményt bárki felkeresheti, aki úgy érzi, hogy nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. Ha megtisztel bizalmával és felkeres minket, közösen végiggondolhatjuk, mi okozza problémáit és mit lehet tenni megoldásuk érdekében.

Az intézményben alábbi szolgáltatásokat lehet igénybe venni: 

Általános szolgáltatások:

• információnyújtás:

- állás és átképzési lehetőségekről

- albérleti és szálláslehetőségekről

- a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott ellátások módjáról, rendszeréről

- fogyatékossággal összefüggő ellátásokról

- egészségügyi ellátásokról

- gyermek és ifjúsági ügyekről

- közhasznú információkról

• ügyintézés segítése (kérvények, beadványok)

• komplex családsegítés (családlátogatás, szociális és életvezetési tanácsadás, segítő beszélgetés)

• adósságkezelési szolgáltatás

Speciális szolgáltatások: 

• utcai és lakótelepi szociális munka

• kórházi szociális munka

• kapcsolattartási ügyelet biztosítása

• készenléti szolgálat ügyfélfogadási időn túl (Telefonon: 52/447-724)

• fejlesztő pedagógus által tartott foglakozások

• pszichológiai tanácsadás (egyéni, pár- és családterápia, családi konzultáció, családi döntéshozó konferencia)

• jogi tájékoztatásnyújtás 

Klubok, csoportok:

• szabadidős és szünidei programok

• háztartás klub

• drogprevenciós program

• baba-mama klub

• ünnepekhez kapcsolódó programok

• rendhagyó osztályfőnöki órák

Minden szolgáltatás térítésmentes!

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Ossza meg