Hőmérséklet
Gyermekjóléti intézmények

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Honlap : https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  Debreceni Tagintézmény Honlap: http://www.hbmpsz.sulinet.hu/debreceni-tagintezmeny

Az intézmény Debrecenben, a Faraktár utca 65. alatti épületegyüttesben (nevelési tanácsadás) és a Jerikó utca 17-21. alatt(logopédia központ), valamint 17 logopédiai körzetközpontban végzi sokoldalú tevékenységét. Alapfeladatai: a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, valamint a gyógytestnevelés (kizárólag Mikepércs oktatási intézményeiben).

Alapfeladatai a nevelési tanácsadás területén:

• annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzd, s ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek, a tanuló fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával;

• az óvoda vagy a szülő megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez;

• segítségnyújtás a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha gyermek, a tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja;

• pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, pszichoterápiás gondozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak a szülő bevonásával;

• a pedagógus nevelő és oktató munkájának pedagógiai és pszichológiai támogatása, segítése;

• a jogszabályban megfogalmazott ellenőrzési feladatok megvalósítása a szakvéleménnyel rendelkező gyerekek esetében.

Alapfeladatai a logopédiai ellátás területén:

• beszédindítás;

• beszédhibák javítása;

• nyelvi-kommunikációs zavarok javítása;

• diszlexia-megelőzés és terápia.

Alapfeladata a gyógytestnevelés területén:

• a gyermek, a tanuló egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.

Ellátási területe:

Az intézmény szolgáltatásait azok a 3-18 éves korú, illetve nappali rendszerű oktatásban részesülő gyermekek, tanulók vehetik igénybe, akik Debrecen városban vagy Mikepércsen állandó lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve Debrecen vagy Mikepércs nevelési-oktatási intézményeiben tanulnak.

Az intézmény működési rendje:

A vizsgálatot, fejlesztést, terápiát a szülő személyesen vagy telefonon keresztül, az intézmények pedig az erre rendszeresített formanyomtatványon kérhetik. A bejelentkezés előjegyzés alapján történik, s az első vizsgálati alkalom időpontjáról levélben vagy telefonon értesíti a szakszolgálat a szülőt vagy az illetékes intézményt.

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége az óvodai nevelési évhez és az iskolai tanévhez igazodik.

Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig 8.00 és 18.00 óra között.

A nyári szünetben: minden szerdán 8.00 és 12.00 óra között.

Ossza meg