Hőmérséklet
Gyermekjóléti intézmények

Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekek átmeneti gondozását végzi gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthonaiban, valamint gyermekek alternatív napközbeni ellátását biztosítja a nyári szünidőben.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 

Intézményvezető: Farkas Ágnes 

Az intézmény székhelye:

4032 Debrecen, Böszörményi út 68.

Telefon: 52/310-304, 30/639-5838

E-mail: gyermekvedelem@intezmeny.debrecen.hu, info@gyervi.hu

Honlap: www.gyervi.hu

Gyermekek Átmeneti Otthona 

4032 Debrecen, Böszörményi út. 68.

Telefonszám: 52/310-304, 30/472-7339 

A szolgáltatást a Böszörményi út 68. szám alatt lehet igényelni.

A gyermekek átmeneti otthona 9 férőhelyen fogadja az átmenetileg nehéz helyzetbe került, 3-18 év közötti, debreceni illetőségű gyermekeket, akiket családjuk valamilyen okból, rövidebb ideig nem tud ellátni. 

A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, a szülő vagy a gyermek kérelmére történik. Az átmeneti gondozás idején a szülő szülői felügyeleti joga érintetlen marad. Az ellátásért a szülő, törvényes képviselő személyi térítési díjat köteles fizetni.

A törvényes képviselőkkel (szülőkkel) együttműködve egyéni megállapodás alapján biztosítja az intézmény a gyermekek teljes körű ellátását. 

A család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítő munkatársaival közösen, szükség esetén pszichológus, fejlesztőpedagógus támogatásával segíti a Gyermekek Átmeneti Otthona a családokat problémáik megoldásában, a szülő-gyermek kapcsolat erősítésében.

Családok Átmeneti Otthona

4032 Debrecen, Böszörményi út 68.

Telefonszám:  52/310-304, 30/639-5838

A szolgáltatást a Böszörményi út 68. szám alatt lehet igényelni.

Az otthonba lakhatási gondokkal küzdő, krízishelyzetben lévő, debreceni illetőségű családok költözhetnek be.

A Családok Átmeneti Otthona három lakásból áll, ahol 22 férőhelyen biztosított az átmeneti gondozás. A családok ellátásukért térítési díjat fizetnek.

Az átmeneti gondozás időtartama meghatározott időre, maximum 12 hónapra szól, mely indokolt esetben, ha a család lakhatása az eltelt év alatt nem oldódott meg, 6 hónappal meghosszabbítható.

A szolgáltatás célja az, hogy az otthonban tartózkodás alatt a szülők rendezzék helyzetüket, találjanak munkahelyet, teremtsék meg a feltételeit az önállósodásnak.

Családok Átmeneti Otthona

4026 Debrecen, Mester u. 30.

Telefonszám: 52/531-311, 30/273-9588 

A szolgáltatást a Mester u. 30. szám alatt lehet igényelni.

Az otthonba lakhatási gondokkal küzdő, krízishelyzetben lévő, debreceni illetőségű családok költözhetnek be.

Az épületben 26 férőhelyen 6 család elhelyezésére van lehetőség. A családok ellátásukért térítési díjat fizetnek.

Az átmeneti gondozás időtartama meghatározott időre, maximum 12 hónapra szól, mely indokolt esetben, ha a család lakhatása az eltelt év alatt nem oldódott meg, 6 hónappal meghosszabbítható.

A szolgáltatás célja az, hogy az otthonban tartózkodás alatt a szülők rendezzék helyzetüket, találjanak munkahelyet, teremtsék meg a feltételeit az önállósodásnak.

Gyermekek alternatív napközbeni ellátása

A szolgáltatás célja az, hogy a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek számára olyan szabadidős programokat kínáljon, amelyek biztonságos, gyermekbarát környezetben, közösségépítő foglalkozások keretében biztosítják a gyermekek napközbeni felügyeletét a nyári szünidőben.

A kialakított programok rugalmasan alkalmazkodnak a gyermekek szükségleteihez, igényeihez, segítik a szabadidő hasznos eltöltését és a személyiségfejlődést. 

A nyári napközbeni gyermekfelügyelet igénybe vétele önkéntes.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:  

  • a szülő által kitöltött, DMJV Gyermekvédelmi Intézményéhez eljuttatott kérelem és munkáltatói igazolás (az intézmény honlapján megtalálható formanyomtatványokon)
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, illetve munkanélküli szülő esetében a család- és gyermekjóléti szolgálat támogató nyilatkozata (az intézmény honlapján megtalálható formanyomtatványon) 
  • a gyermek kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésére jogosító igazolás, amennyiben az még nem lett benyújtva a Debreceni Intézményműködtető Központhoz.

A nyári gyermekfelügyelet igénylésének lehetőségéről az általános iskolákon keresztül történik a szülők értesítése minden év májusában.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Alapító okirat -DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye szolgáltaltói nyilvántartásba bejegyzett adatai

Ossza meg