Hőmérséklet
Közérdekű adatok

Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Stratégia

A kulturális stratégiát önkormányzatunk olyan társadalomfejlesztő, közösségépítő programként kívánja megfogalmazni, amely a helyi társadalom érdekeit veszi figyelembe, épít a polgárok tevékeny szerepvállalására, és egyben figyelembe veszi Debrecen város megyei, illetve regionális szerepköréből adódó feladatokat is. A stratégia akkor éri el célját, ha összefogásra és aktivitásra serkent mindannyiunkat. 

Célja, hogy keretet adjon, és közös célt határozzon meg a városi kulturális szolgáltató rendszer valamennyi intézményének és közösségének. Ez a szolgáltató rendszer a szereplők együttműködése nélkül nem lehet hatékony.

Jelen dokumentum összegzi azokat a kulturális fejlesztéseket, amiket a város 2018-2030 között a kultúra területén célként kíván maga elé tűzni. Szeretnénk ehhez a lehető legszélesebb körű társadalmi támogatást megkapni, ezért fontosnak tartjuk, hogy a tervekhez véleményeket, észrevételeket, javaslatokat kapjunk.

Kérem, hogy a dokumentumhoz tett észrevételeit legkésőbb 2017. november 29-ig juttassa el részünkre a kultura@ph.debrecen.hu e-mail címen keresztül, hogy lehetőségünk legyen azt figyelembe venni a stratégia szövegének kidolgozásakor.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

DMJV Kulturális Stratégia prezentáció 2017.
Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Stratégia 2018
DMJV Kulturális Stratégia web 2018-2030
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg