Hőmérséklet
Közérdekű adatok

Tájékoztató kereset benyújtásának módjáról

A véglegessé vált hatósági döntés ellen a jogorvoslati tájékoztatás szerinti módokon bírósági felülvizsgálatnak, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a bíróság előtti perindításnak van helye. 

Hatósági ügyben a határozatot sérelmesnek tartó ügyfél a döntésben megjelölt időtartamon belül a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetet a végleges döntést meghozó hatóság ellen kell indítani. A magánszemélynek – amennyiben a perben nem választ elektronikus kapcsolattartást – a keresetlevelet DMJV Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtania (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), vagy ajánlott küldeményként postára adni (4024 Debrecen, Piac utca 20.). 

Birtokvédelmi ügyben a jegyzői határozatot sérelmesnek tartó fél a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Debreceni Járásbíróságtól (4025 Debrecen, Arany János u. 25-31.) a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetet birtokvédelmi ügyben a másik (ellenérdekű) fél ellen kell indítani. A magánszemélynek – amennyiben a perben nem választ elektronikus kapcsolattartást – a keresetlevelet DMJV Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtania, vagy ajánlott küldeményként postára adni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles a honlapon közzétett ,,ÁNYK” űrlapon benyújtani a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. 

A jogi képviselő nélkül eljáró magánszemély a keresetlevelet írásban, vagy választása szerint elektronikus úton is jogosult benyújtani. Amennyiben a fél nem jogi képviselővel jár el, vagy nem belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, de a polgári perben elektronikus kapcsolattartást választ, a keresetlevelet elektronikusan is benyújthatja. 

Nyomtatványok és a szükséges kitöltő program


- hatósági ügyben a DEBRECEN_BIR_B01 számú                  - "Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyujtásához” 

- birtokvédelmi ügyben a DEBRECEN_BIR_B02 számú      - "Űrlap a jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti keresetlevél benyújtásához” 


A benyújtáshoz és kitöltéshez szükséges szoftver:   Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram


Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg