Hőmérséklet
Közérdekű adatok

Tevékenységi, működési adatok


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei :

  • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven- nincs 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Debrecen Megyei Jogú Város adatvédelmi szabályzata

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önként vállalt feladatai Szociális Osztály

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önként vállalt feladatai Ellátási Osztály

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önként vállalt feladatai Városépítési Osztály

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önként vállalt feladatai Kulturális Osztály

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önként vállalt feladatai Vagyonkezelési Osztály

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Ügytípusok

2.3 Közszolgáltatások

 Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

Az igazgatási osztály által használt nyilvános adatbázisok

2.5. Nyilvános kiadványok

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönye

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeleteit és határozatait tartalmazza.

Elektronikus formában (pdf) letölthető innen. 

(megtekintéshez Acrobat Reader program szükséges, amely ingyenesen letölthető az alábbi linkről)

Megtekinthető: 

Régi Városháza épületében (4024 Debrecen, Piac. 20) a Szervezési Osztályon (52. szoba) valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Információs Központban.

Megvásárolható: 

A Régi Városházán megvásárolható közlönyök egységára: 668+Áfa -Ft 

2.6. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Közgyűlés Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Közgyűlési meghívók és a nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása
Közgyűlési rendeletek
Közgyűlési jegyzőkönyvek

2.8. Pályázatok, hirdetmények

Pályázatok
Álláshirdetések
Hirdetmények

2.9. Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről

Közérdekű adat iránti igény írásban a Polgármesteri Hivatal postai címén (4024 Debrecen, Piac utca 20.), a jegyzo@ph.debrecen.hu elektronikus levélcímen és a 06-52/511-422-es telefaxszámon terjeszthető elő.

Adatvédelmi nyilvántartás 

2012. évben az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához érkezett kérelmek tekintetében elutasítás nem történt.

2012. évben a Polgármesteri Hivatal által fogadott, közérdekű adat megismerése iránti igények esetében 3 alkalommal került sor a teljesítés teljes körű elutasítására.

2013. évben az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához érkezett kérelmek tekintetében elutasítás nem történt.

2013-ban a Polgármesteri Hivatal által fogadott, közérdekű adat megismerése iránti igények esetében elutasítás egy alkalommal történt és további két kérelmet pedig csak részben tudott teljesíteni a Polgármesteri Hivatal.”

2.10. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló információk

2.11. Különös és egyedi közzétételi lista

Nyilvántartások

2.12. Statisztikák


Statisztikák

Szociális Osztály ügyforgalmi statisztikái


Polgármester2017 2018. I. negyedév |  2018.II. negyedév  | 2018.III. negyedév  |2018.IV. negyedév | 2019.I. negyedév  | 2019.II. negyedév | 2019.III. negyedév | 2019.IV. negyedév
Jegyző: 2017 2018. I. negyedév |   2018. II. negyedév | 2018.III. negyedév | 2018.III. negyedév | 2019.I. negyedév | 2019.II. negyedév | 2019.III. negyedév | 2019.IV. negyedév
Szociális bizottság: 2017 | 2018. I. negyedév | 2018. II. negyedév  | 2018.III. negyedév | 2018.IV. negyedév | 2019.I. negyedév | 2019.II. negyedév | 2019.III. negyedév2019.IV. negyedév

Intézményfelügyeleti Osztály ügyforgalmi statisztikái


2017. I. negyedév | 2017. II. negyedév | 2017. III. negyedév | 2018. I. negyedév

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg